FANDOM


Write the first paragraph of your page here.

Section headingEdit

Siała baba mak, nie wiedziała jak, a dziad wiedział, nie powiedział, a to było tak:

Section headingEdit

Write the second section of your page here.